Stowarzyszenie Sympatyków Odry Wodzisław

Nasze działania przynoszą efekty

Nadeszła pora, gdy możemy zakomunikować o owocach ostatnich działań kibiców Odry. Jako, że klub Odra Wodzisław jest dla nas czymś więcej niż tylko dwoma godzinami spędzonymi co tydzień na trybunach szóstego szczebla rozgrywek w kraju, to oczywistym jest, że nikt tutaj nie złożył broni w walce o lepszą przyszłość dla Klubu.

W listopadzie na jednym ze spotkań z Prezydentem Miasta Mieczysławem Kiecą (w ramach spotkań z mieszkańcami) byliśmy obecni w blisko 40 osób i na ręce włodarza miasta złożyliśmy list otwarty, w którym jako kibice popieramy i przychylamy się do wniosku Zarządu Klubu o umorzenie zaległości za wynajem obiektów MOSiR Wodzisław. Całość poparliśmy listą zebranych blisko 100 przypadków podobnych umorzeń zaległości klubom sportowym w kraju.

Tydzień później pojawiamy się także na sesji Rady Miejskiej, ponieważ list otwarty skierowany był do Prezydenta oraz do radnych. Jako, że nasze oficjalne poparcie w formie listu nie zostało wpisane w harmonogram obrad, ostatecznie postanawiamy opuścić salę. Jednak tego samego dnia zostaje ustalony termin spotkania pomiędzy Prezydentem a reprezentacją SSOW, więc dzień zakończył się dla nas niezupełnie bez efektów.

Na wspomnianym spotkaniu omówiliśmy z Prezydentem sprawy dotyczące klubu Odra Wodzisław, które wg nas wymagają rozmów i działań. Każda ze stron przedstawiła swoje stanowiska oraz pomysły na przyszłość i całokształt spotkania w odczuciu reprezentacji kibiców był jak najbardziej pozytywny.

Prezydent Mieczysław Kieca przystał na rozłożenie na raty wspomnianej należności za wynajem stadionu oraz umorzenie odsetek i taki też wniosek złożył do zaopiniowania Komisji Budżetu w ostatni poniedziałek, na której oczywiście delegacja kibiców także była obecna. Całość pozytywnie przeszła przez obrady i w tej chwili Klub czeka na formalne potwierdzenie oraz plan spłaty.

W tym miejscu kibice dziękują Prezydentowi Miasta Mieczysławowi Kiecy za gotowość do rozmów oraz podjęte decyzje, które są jednym z wielu punktów, dzięki którym sytuacja Dumy Miasta będzie powoli zmierzać w dobrą stronę. Bardzo ważnym aspektem zawartych porozumień dotyczących spłaty zaległości będzie możliwość udziału Klubu w konkursie dotacji na sport w 2018 roku.